S.NO. File Name Year District Download
1 कालिञ्चोक गाउँपालिका 2077 Dolakha डाउनलोड
2 किस्पाङ गाउँपालिका 2077 Nuwakot डाउनलोड
3 कीर्तिपुर नगरपालिका 2077 Kathmandu डाउनलोड
4 कृष्णपुर नगरपालिका 2077 Kanchanpur डाउनलोड
5 के आइ सिह गाउँपालिका 2077 Doti डाउनलोड
6 केदारस्यूँ गाउँपालिका 2077 Bajhang डाउनलोड
7 कैलारी गाउँपालिका 2077 Kailali डाउनलोड
8 कैलाश गाउँपालिका 2077 Makwanpur डाउनलोड
9 कोन्ज्योसोम गाउँपालिका 2077 Lalitpur डाउनलोड
10 खनियाबास गाउँपालिका 2077 Dhading डाउनलोड