S.NO. File Name Year District Download
1 बकैया गाउँपालिका 2077 Makwanpur डाउनलोड
2 बडिकेदार गाउँपालिका 2077 Doti डाउनलोड
3 बडीमालिका नगरपालिका 2077 Bajura डाउनलोड
4 बनेपा नगरपालिका 2077 Kavrepalanchok डाउनलोड
5 बर्दगोरिया गाउँपालिका 2077 Kailali डाउनलोड
6 बागमती गाउँपालिका 2077 Lalitpur डाउनलोड
7 बागमती गाउँपालिका 2077 Makwanpur डाउनलोड
8 बान्निगढि जयगढ गाउँपालिका 2077 Achham डाउनलोड
9 बाह्रबिसे नगरपालिका 2077 Sindhupalchok डाउनलोड
10 बिगु गाउँपालिका 2077 Dolakha डाउनलोड