महालेखापरीक्षकको कार्यालय,
बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल
पोष्ट बक्स नं. १३३२८
टेलिफोन :+९७७-१-४२६२९५८, +९७७-१-४२६२३८२
फ्याक्स : +९७७-१-४२६२७९८ , +९७७-१-४२६८३०९
नोटिस बोर्ड: १६१८०१४२५३२७०
वेब एडमिन : oagnep@ntc.net.np

Feedback

Our Location

[wpgmza id=”1″]kadikoy escort


ankara escort


mugla escort

महेश्वर काफ्ले

नायव महालेखापरीक्षक - प्रवक्ता / सूचना अधिकारी

फोन: +९७७-१-४२१२५४४, ९८४१२००७३७

इमेल: mkaphle2005@gmail.com, निर्देशक / सहायक सूचना अधिकारी / सहायक प्रवक्ता- नेत्र प्रसाद पाैडेल, फाेन नं. - +९७७-१-४२६२७९८ , +९७७-९८५१११७५११, इमेल - netra.paudel1970@gmail.com

श्री नेत्र प्रसाद पौडेल

निर्देशक / सहायक प्रवक्ता

फोन: +९७७-१-४२६२७९८

इमेल: netra.paudel1970@gmail.com

श्री नेत्र प्रसाद पाैडेल

निर्देशक / सहायक सूचना अधिकारी

फोन: +९७७-१-४२६२७९८ , +९७७-९८५१११७५११

इमेल: netra.paudel1970@gmail.com

तालिम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

फोन: +९७७-१-४२६७५३७

इमेल: oagtraining@ntc.net.np

सामान्य प्रशासन

फोन: +९७७-१-४२६६०३४

इमेल: nfo@oag.gov.np