महालेखापरीक्षकको कार्यालय,
बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल
पोष्ट बक्स नं. १३३२८
टेलिफोन :+९७७-१-४२६२९५८, +९७७-१-४२६२३८२
फ्याक्स : +९७७-१-४२६२७९८ , +९७७-१-४२६८३०९
नोटिस बोर्ड: १६१८०१४२५३२७०
ईमेल: oagnep@ntc.net.np

 

विभाग/महानिर्देशनालय प्रमुखको सम्पर्क

सि.नं. विभाग/महानिर्देशनालय नाम थर पद मोबाईल नं. ईमेल
शासकिय व्यवस्था विभाग श्री बाबुराम गौतम उप-महालेखापरीक्षक ९८४१४१०६९० gautambr2002@yahoo.com
१.१ व्यवस्थापन महानिर्देशनालय श्री महेश्वर काफ्ले नायब महालेखापरीक्षक ९८४१२००७३७ mkaphle2005@gmail.com
१.२ सुरक्षा महानिर्देशनालय त्रिलोचन आचार्य नायब महालेखापरीक्षक ९८४१३८८३७१ acharyatrilochan11@gmail.com
१.३ संवैधानिक महानिर्देशनालय श्री श्रीकुमार राई नायम महालेखापरीक्षक ९८५११७९११९ shreepuma@yahoo.com
१.४ संस्थान महानिर्देशनालय श्री वैकुण्ठ बहादुर अधिकारी नायब महालेखापरीक्षक ९८४१३६८७२१ bktadh@gmail.com
पुर्वाधार विकास विभाग श्री ईश्वर नेपाल उप-महालेखापरीक्षक ९८४१२६९१९६ ine00222@gmail.com
२.१ भौतिक पुर्वाधार महानिर्देशलय श्री विन्दु विष्ट नायब महालेखापरीक्षक ९८४११८९५९६ bnsbista@yahoo.com
२.२ सिंचाई खानेपानी महानिर्देशलय श्री वामदेव शर्मा अधिकारी नायब महालेखापरीक्षक ९८४१३१२६६९ bsadhikary@gmail.com
२.३ प्रदेश नं. १ र २ महानिर्देशलय श्री नेत्र कुमार खत्री नायब महालेखापरीक्षक ९८५११६१५३३ netraabkhatri@gmail.com
आर्थिक तथा अर्थ क्षेत्र विभाग श्री रामु प्रसाद डोटेल उप-महालेखापरीक्षक ९८४१३६२१५१ ramu_dotel@hotmail.com
३.१ कार्यमुलक तथा विशेष महानिर्देशनालय श्री अशोक कुमार कार्की नायब महालेखापरीक्षक ९८४१२१५७५१ ak.karki@gmail.com
३.२ नीति योजना तथा जनशत्ति विकास महानिर्देशनालय श्री घनश्याम पराजुली नायब महालेखापरीक्षक 01-4219175 ghanashyam.parajuli@nepal.gov.np
३.३ बागमती र गण्डकी प्रदेश महानिर्देशनालय श्री ईन्द्र प्रसाद आचार्य नायब महालेखापरीक्षक ९८४१२६०६२७ indraprasad_acharya@yahoo.com
३.४ अर्थ तथा आन्तरीक राजस्व महानिर्देशनालय श्री चन्द्रकान्त भण्डारी नायब महालेखापरीक्षक ९८५१०९५९५७ bhandarick@gmail.com
सामाजिक सेवा विभाग श्री राममाया कुँवर उप महालेखापरीक्षक ९८४१३५२५६२ mayarkunwar@gmail.com
४.१ सामाजिक महानिर्देशनालय श्री पदम प्रसाद पौडेल नायब महालेखापरीक्षक ९८४१३५६१७१ padam12@hotmail.com
४.२ कृषि, वन भुमिसुधार महानिर्देशनालय श्री विवेकान्द घिमिरे नायब महालेखापरीक्षक ९८४१६६२३९५ vivekanandghimire@gmail.com
४.३ लुम्बिनि, कर्णाली र सूदुरपश्चिम महानिर्देशनालय श्री नारायण एमसी नायब महानिर्देशनालय ९८४००६०२५५ narayan_mc1967@yahoo.com

Feedback

  Our Location

  [wpgmza id=”1″]  kadikoy escort


  ankara escort


  mugla escort

  महेश्वर काफ्ले

  नायव महालेखापरीक्षक - प्रवक्ता / सूचना अधिकारी

  फोन: +९७७-१-४२१२५४४, ९८४१२००७३७

  इमेल: mkaphle2005@gmail.com, निर्देशक / सहायक सूचना अधिकारी / सहायक प्रवक्ता- नेत्र प्रसाद पाैडेल, फाेन नं. - +९७७-१-४२६२७९८ , +९७७-९८५१११७५११, इमेल - netra.paudel1970@gmail.com

  श्री नेत्र प्रसाद पौडेल

  निर्देशक / सहायक प्रवक्ता

  फोन: +९७७-१-४२६२७९८

  इमेल: netra.paudel1970@gmail.com

  श्री नेत्र प्रसाद पाैडेल

  निर्देशक / सहायक सूचना अधिकारी

  फोन: +९७७-१-४२६२७९८ , +९७७-९८५१११७५११

  इमेल: netra.paudel1970@gmail.com

  तालिम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

  फोन: +९७७-१-४२६७५३७

  इमेल: oagtraining@ntc.net.np

  सामान्य प्रशासन

  फोन: +९७७-१-४२६६०३४

  इमेल: nfo@oag.gov.np