S.NO. File Name Published Date File Size File Extension Download
1 संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति २०७६ असार १०, मंगलबार २०७६-३-१३ 679.13 kB PDF डाउनलोड
2 प्रेस विज्ञप्ति २०७६ जेठ ३१ गते, शुक्रबार २०७६-३-१ 625.29 kB PDF डाउनलोड
3 माननीय महालेखापरीक्षक श्री टंकमणि शर्मा, दंगाालज्यूबाट दुई वर्षको अवधिमा सम्पादित प्रमुख कार्यहरु २०७६-२-२४ 3.72 MB PDF डाउनलोड
4 प्रेस नोट २०७६।०२।०५ २०७६-२-६ 108.65 kB PDF डाउनलोड
5 प्रेस विज्ञप्ति (महालेखापरीक्षकको ५६ वार्षिक प्रतिवेदन पेश) २०७६-१-२ 2.86 MB JPG डाउनलोड