S.NO. File Name Published Date File Size File Extension Download
1 माननीय महालेखापरीक्षक श्री टंकमणि शर्मा, दंगाालज्यूबाट दुई वर्षको अवधिमा सम्पादित प्रमुख कार्यहरु २०७६-२-२४ 3.72 MB PDF डाउनलोड
2 प्रेस नोट २०७६।०२।०५ २०७६-२-६ 108.65 kB PDF डाउनलोड
3 प्रेस विज्ञप्ति (महालेखापरीक्षकको ५६ वार्षिक प्रतिवेदन पेश) २०७६-१-२ 2.86 MB JPG डाउनलोड
4 प्रेस नोट २०७५।०९।२५ २०७५-९-२७ 740.24 kB PDF डाउनलोड
5 प्रेस नोट २०७५।६।२६ २०७५-६-२७ 637.40 kB PDF डाउनलोड