S.NO. File Name Published Date File Size File Extension Download
1 प्रेस विज्ञप्ती (महालेखापरीक्षकको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश) २०७७-३-३१ 318.95 kB PDF डाउनलोड
2 माननीय महालेखापरीक्षक श्री टंकमणि शर्मा, दंगाालज्यूको तीन वर्षको अवधिमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट सम्पादित प्रमुख कार्यहरु २०७७-२-८ 190.05 kB PDF डाउनलोड
3 प्रेस विज्ञप्ति २०७६ असार १९ गते, बिहीबार २०७६-३-२० 695.76 kB PDF डाउनलोड
4 प्रेस विज्ञप्ति २०७६ असार १६ गते, सोमबार २०७६-३-१६ 746.10 kB PDF डाउनलोड
5 प्रेस विज्ञप्ति २०७६ असार १५ गते, आइतबार २०७६-३-१६ 1.03 MB PDF डाउनलोड