गृहपृष्ठ  |  प्रकाशनहरु  |  ऐन तथा नियमहरु  |   सूचना  |  समाचार  |  आलेख  |  सम्बन्धित लिंक  |  आभारभूत जानकारी  |  सम्पर्क  |  प्रतिकृया  |  इमेल चेक गर्ने
Documents
SN Document Title
1 Action Plan of Auditor General (2017-2023)
2 महालेखा परीक्षककको कार्ययोजना (२०७४—
3 Strategic Plan 2016-20
4 SAI PMF Report
5 Progress Report 2071new
6 Progress Report 2070
7 Directive for classification of audit finding
8 Code of ethics of Public Auditor
9 Strategic Plan 2013-15