महालेखापरीक्षकको कार्यालय,
बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल
पोष्ट बक्स नं. १३३२८
टेलिफोन :+९७७-१-४२६२९५८, +९७७-१-४२६२३८२
फ्याक्स : +९७७-१-४२६२७९८ , +९७७-१-४२६८३०९
नोटिस बोर्ड: १६१८०१४२५३२७०
वेब एडमिन : oagnep@ntc.net.np

Feedback

Our Location

[wpgmza id=”1″]kadikoy escort


ankara escort


mugla escort

बिष्णुप्रसाद रिजाल

नायव महालेखापरीक्षक - प्रवक्ता / सूचना अधिकारी

फोन: +९७७-१-४२१२५४४, ९८४१६५९८५४

इमेल:

श्री नेत्र प्रसाद पौडेल

निर्देशक / सहायक प्रवक्ता

फोन: +९७७-१-४२६२३८२

इमेल: akkarki@oag.gov.np

श्री नारायण प्रसाद पराजुली

निर्देशक / सहायक सूचना अधिकारी

फोन: +९७७-१-४२६२७९८ , +९७७-९८४१३६०७३१

इमेल: npparajuli@oag.gov.np

तालिम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

फोन: +९७७-१-४२१२५४४

इमेल: oagtraining@ntc.net.np

सामान्य प्रशासन

फोन: +९७७-१-४२६२३८१

इमेल: nfo@oag.gov.np