महालेखापरीक्षकको कार्यालय,
बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल
पोष्ट बक्स नं. १३३२८
टेलिफोन :+९७७-१-४२६२९५८, +९७७-१-४२६२३८२
फ्याक्स : +९७७-१-४२६२७९८ , +९७७-१-४२६८३०९
नोटिस बोर्ड: १६१८०१४२५३२७०
वेब एडमिन : aag.mgmt@oagnep.gov.np

Feedback

Our Location

[wpgmza id=”1″]kadikoy escort


ankara escort


mugla escort

बिष्णुप्रसाद रिजाल

नायव महालेखापरीक्षक - प्रवक्ता / सूचना अधिकारी

फोन: +९७७-१-४२१२५४४, ९८४१६५९८५४

इमेल: bishnurijal@oagnep.gov.np

श्री नेत्र प्रसाद पौडेल

निर्देशक / सहायक प्रवक्ता

फोन: +९७७-१-४२६२३८२

इमेल: netra.paudel1970@gmail.com

श्री नारायण प्रसाद पराजुली

निर्देशक / सहायक सूचना अधिकारी

फोन: +९७७-१-४२६२७९८ , +९७७-९८४१३६०७३१

इमेल: npparajuli@oagnep.gov.np

जनशक्ति विकास तथा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध

निर्देशनालय

फोन: +९७७-१-४२६७५३७

इमेल: hrd_ir@oagnep.gov.np

सामान्य प्रशासन

निर्देशनालय

फोन: +९७७-१-४२६६०३४

इमेल: info@oagnep.gov.np