Untitled

सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष ५५औ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु हुँदै माननीय महालेखापरीक्षक श्री टंकमणि शर्मा (दंगाल) ज्यू

slider_2
new year 2075
6
जरुरी सूचना

सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष माननीय महालेखापरीक्षक श्री टंकमणि शर्मा (दंगाल) ज्यूले ५५औ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु भयो ।

छोटो परिचय